Thần Võ Tướng Tinh Lục chap 27 - 31

Thần Võ Tướng Tinh Lục : Thần Võ đế quốc trả qua thời gian 500 năm thống trị, cuối cùng bị chia cắt thành nhiều nước chư hầu, đây là thời đạ...
Read More

Đường Dần tại Dị Giới chap 89

Đường Dần tại Dị Giới : Thể loại huyền huyễn dị giới theo nguyên tác của Lục Đạo. Hắn có một thân công phu siêu quần bạt tụy, trong thế giớ...
Read More

Người Trong Giang Hồ phần II chap 1606, 1785, 1907, 1984, 2027

Người Trong Giang Hồ phần II : Đây là phần II của truyện Người Trong Giang Hồ , phần này nói về thế hệ sau (con của Bát Đại Tráng Sĩ đã ngã ...
Read More